W ramach programu Biblioteki Narodowej  "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w roku 2019 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nałęczowie otrzymała 11 378 zł.

Za tę kwotę zostały zakupione nowości wydawnicze dla Biblioteki w Nałęczowie oraz filii w Sadurkach i Piotrowicach.

Zawsze przy wyborze książek kierujemy się sugestiami naszych czytelników.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek.