Dotyczące zakupu ram aluminiowych oraz passe-part out w ramach Projektu Nr LGD-3/LPK/ZiK/19/2014 

pn. „W Starej Fotografii” – wystawa promująca dziedzictwo kulturowe obszaru Trójkąta Turystycznego .